> Catalogue > Guth&Cagniat

Guth&Cagniat

 • Guth&Cagniat - Pitchi Poï, Baby belle, p27

  Pitchi Poï
  Baby belle
  p27
  850,00

 • Guth&Cagniat - Pitchi Poï, Pitchi Poï, esquisse p03

  Pitchi Poï
  Pitchi Poï
  esquisse p03
  60,00

 • Guth&Cagniat - Pitchi Poï, Baby belle, p29

  Pitchi Poï
  Baby belle
  p29
  850,00

 • Guth&Cagniat - Pitchi Poï, Pitchi Poï, p13

  Pitchi Poï
  Pitchi Poï
  p13
  900,00

Les sries de Guth&Cagniat :


Galerie Daniel Maghen
36 rue du Louvre
75001 Paris
Tel.: 01 42 84 37 39

Du Mardi au Samedi
de 10h30 19h00